Onnistujat-listalla on laitettu järjestykseen yritykset, jotka ovat pärjänneet parhaiten kolmella liiketoiminnan osa-alueella: kannattavuudessa, vakavaraisuudessa sekä maksukyvyssä. Onnistumista on mitattu neljällä eri tunnusluvulla: nettotulosprosentilla, omavaraisuusasteella, current ratiolla sekä liikevaihdon kasvuprosentilla. Listauksen perusteena olevat pisteet ovat asteikolla 0-100.

Listaus perustuu valitun vuoden tilinpäätöksiin. Onnistujat-listalla on mukana vain yritykset, jotka ovat saaneet 3,5 tähteä tai enemmän Taloustutkan tähdistä. Lisäksi yrityksen liikevaihto tulee olla vähintään 500 000 euroa.

Maksukykyiset-lista koostuu niistä yrityksistä, joiden maksuvalmius on tilinpäätöksen perusteella parhaimmalla tasolla. Maksukykyisten yritysten lyhytaikaisten varojen suhde lyhytaikaisiin velkoihin on hyvällä tasolla ja lisäksi ne pystyvät kattamaan toiminnastaan syntyvillä tuotoilla rahoituskulunsa. Maksukykyiset-listan pisteytys perustuu current ratioon ja rahoitustulosprosenttiin. Yritykset laitetaan järjestykseen tunnusluvuista saatujen pisteiden perusteella, jotka ovat muunnettu asteikolle 0-100.

Listaus perustuu valitun vuoden tilinpäätöksiin. Maksukykyiset-listalla on mukana vain yritykset, jotka ovat saaneet 3,5 tähteä tai enemmän Taloustutkan tähdistä. Lisäksi yrityksen liikevaihto tulee olla vähintään 500 000 euroa.

Tehokkaimmat tuloksentekijät -listalla on laitettu järjestykseen yritykset niiden tuloksellisuuden perusteella. Listauksen perusteena ovat nettotulosprosentti, sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) sekä tilikauden voiton muutosprosentti. Tuloskehityksellä on myös siis vaikutus listauksen järjestykseen, ei vain viimeisimmällä tuloksella. Tunnusluvuista saatavat pisteet on muunnettu asteikolla 0-100, jonka perusteella yritykset laitetaan järjestykseen.

Listaus perustuu valitun vuoden tilinpäätöksiin. Tehokkaimmat tuloksentekijät-listalla on mukana vain yritykset, jotka ovat saaneet 3,5 tähteä tai enemmän Taloustutkan tähdistä. Lisäksi yrityksen liikevaihto tulee olla vähintään 500 000 euroa.

Parhaat veronmaksajat -listalla on laitettu järjestykseen yritykset niiden maksamien tuloverojen perusteella. Listauksen perusteena Verohallinnon maksuunpanemat verot tarkasteluvuotena. Nämä tiedot on kerätty Verohallinnon Avoin Data -hankkeen alla julkaiseman ”Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkisten tietojen luettelot 2011-2018” -tietopaketin perusteella.
Parhaat palkanmaksajat on Taloustutkan tuottama lista yritysten maksamista keskipalkoista. Keskipalkka auttaa ymmärtämään, kuinka yritykset vertautuvat toisiinsa maksettavien palkkojen mukaan. Toinen tärkeä luku keskipalkkoja arvioitaessa on toimialalla maksettava mediaanipalkka, joka kertoo toimialan yleisen palkkatason. Keskipalkka on laskettu yrityksen tilinpäätöksessä ilmoittamista henkilöstökulueristä, jotka on suhteutettu yrityksen tilivuoden henkilötyömäärään. Jos tilinpäätöksessä ei ole henkilöstökuluerittelyä tai sillä on vähemmän kuin viisi työntekijää, keskipalkkaa ei ole laskettu. Henkilötyömäärä perustuu yrityksen tilinpäätöksessä ilmoittamaan lukuun tai Tilastokeskukselta saatavaan lukuun.
Haetaan...
Haetaan...
Haetaan...
Haetaan...
Haetaan...