Elementti-Rakenne Kommandiittiyhtiö, Pertti Könönen