Päivitykset

Päivitys 26.03.2024

Taloustutkaa on päivitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Yrityssivulle on lisätty tieto yrityksen muista nimistä, henkilö-exporttiin voi nyt lisätä yrityksen posti- ja käyntiosoitteen, ja yritysten häiriötilojen hakua on tarkennettu. Tutkan automatisoitu yritysseuranta kertoo nyt myös toimipaikan ja toiminimen muutoksista.

Aputoiminimet ja rinnakkaistoiminimet

Yrityssivun Perustiedot-osion alaosassa on nyt listattuna yrityksen muut nimet (aputoiminimet ja rinnakkaistoiminimet).

Aputoiminimet ja rinnakkaistoiminimet

Kontaktien Excel Export laajenee

Henkilöhaun Excel Exportiin on lisätty kaksi uutta tietuetta: yrityksen postiosoite sekä yrityksen käyntiosoite. Voit lisätä nämä tiedot Excel-tiedostoon “Muokkaa Excel-sarakkeita” -painikkeesta.

Kontaktien Excel Export laajenee

Tarkempi häiriötilojen haku

Konkurssit-osioon on lisätty mahdollisuus rajata ja hakea yrityksen häiriötiloja haluamiesi päivämäärien mukaan.

Voit hakea listasta viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneet konkurssit, saneeraukset, toiminnan keskeytymiset, selvitystilat, toiminnan lakkaamiset, konkurssihakemukset sekä saneeraushakemukset.

Velkomustuomiot-osiossa voit hakea viimeisen 24 kuukauden aikana määrättyjä velkomustuomioita.

Tarkempi häiriötilojen haku

Yrityksen toimipaikan ja toiminimen muutosten seuraaminen

Tutkassa voi nyt seurata muutoksia yrityksen toimipaikassa ja toiminimessä.

Yrityksen toimipaikan ja toiminimen muutosten seuraaminen

Päivitys 23.01.2024

Teknologiat-haku

Taloustutkan vuoden ensimmäisen päivityksen myötä voit nyt hakea yritysten käyttämiä ICT-teknologioita. Käytetyt ohjelmistot ja verkkopalvelut löytyvät kätevästi omana tietokorttinaan. Teknologioiden haku löytyy osana Taloustutkan yrityshakua. Voit näppärästi valita teknologiat, joita käyttävistä yrityksistä olet kiinnostunut.

Teknologioiden valinta ja haku.

Hakutulokset päivittyvät samanaikaisesti hakuun lisäämiesi ICT-teknologioiden kanssa.

Yrityksen hyödyntämät ohjelmistot, verkkopalvelut ja sovellukset on koottu omalle Teknologiat-tietokortilleen, joka muodostetaan ja kategorisoidaan yrityksen verkkosivuilta löytyvän tiedon perusteella.

Saat Teknologiat-hakuehdon käyttöösi Taloustutkan Timantti-lisenssillä.

Päivitys 18.09.2023

Olemme uudistaneet Taloustutkan ulkoasua palvelemaan paremmin asiakkaidemme tarpeita. Eri toimintojen käyttöä on selkeytetty ja monipuolistettu, unohtamatta muutamaa uutta ominaisuutta.

Uudistettu ulkoasu

Taloustutkan ulkoasu on uudistettu, jotta palvelun käyttö olisi entistä helpompaa. Olemme samalla ryhmitelleet yritystietonäkymät selkeiksi kokonaisuuksiksi. Palvelun käyttö perustuu vanhaan tuttuun toimintamalliin, joten uuden ilmeen kanssa ei pitäisi tulla yllätyksiä.

Haku on uudistunut

Taloustutkan hakua on selkeytetty niin hakuehtojen kuin hakutulosten osalta. Hakutulokset päivittyvät heti, kun hakuehtoja muokataan, joten näet heti, kuinka muutokset näkyvät tuloksissa.

Asiakaspalautteen perusteella olemme myös lisänneet hakuun uusia hakukriteerejä (julkiset hankinnat, ulkomaankauppa, ostovelat jne.) sekä mahdollisuuden rajata sijaintia suoraan kartasta. Uusien hakukriteerien näkyvyys riippuu siitä, mitä lisenssiä käytät.

Voit käyttää seuraavia uusia hakuehtoja, kun haluat löytää sinun liiketoimintaasi tukevia yrityksiä.

Muokkaa hakuehtoja ja tallennetut haut

Huomaa, että "muokkaa hakuehtoja" ja "tallennetut haut" -toiminnot löytyvät nyt uudesta paikasta. Hakuvalikon yläreunassa on nyt uusi symboli, joka näkyy alla olevassa kuvassa. Symbolin alta löytyy valikko, josta löydät tallennetut haut ja pääset muokkaamaan hakuehtoja.

Valitse yrityksiä

Valitut yritykset ja henkilöt löytyvät uudessa käyttöliittymässä palvelun oikeasta yläkulmasta, kohdasta "Valinnat". Täältä viet kiinnostavat yritykset nopeasti vaikkapa omaan listaan.

Muokkaa hakutulosnäkymää

Hakutulosten yhteydessä näytettävien sarakkeiden sisältö on nyt vapaasti muokattavissa vastaamaan hakutarvetta. Pääset muokkaamaan sarakkeita tulossarakkeen oikeasta yläkulmasta alla olevan kuvan mukaisesti. Toiminto vaatii Timantti-lisenssin.

Suositeltu luottoraja

Jos sinulla on Timantti-lisenssi, saat tiedon suositellusta luottorajasta heti näkyviin osana yrityssivua, kuten alla olevassa kuvassa näkyy.

Päivitys 29.03.2023

Taloustutkan uuden Relaatiot-toiminnon sidoskartan avulla selvität nopeasti yritysten ja päättäjien yritysyhteydet, tarkastellen esimerkiksi toimitussuhteita.

Myös Taloustutkan Analytiikka-toimintoa on päivitetty. Analytiikan Segmentointi-toiminnossa tarkastelet yrityslistan yrityksiä pienemmissä ryhmissä avainlukuja esittävien kuvaajien avulla. Analytiikan Aikasarjat-toiminnon avulla taas saat selkeän kuvan listan yrityssegmenttien kehityksestä.

Tutka-toimintoon on myös lisätty mahdollisuus seurata sijainnin ja yritysmuodon muutoksia.

Relaatiot-toiminto (vaatii Timantti-lisenssin)

Yrityksen perustietosivulta löytyy uusi Relaatiot-toiminto. Relaatiot-toiminnon avulla tarkastelet yrityksen tai yrityspäättäjän sidoksia muihin yrityksiin ja yrityspäättäjiin. Voit tarkastella yhteyksiä esimerkiksi päättäjien, konsernien, yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden, toimittajien ja tytäryhtiöiden välillä.

Viemällä hiiren yrityksen nimen ylle näet sen liikevaihdon sekä tähtiluokan. Yrityspäättäjää tarkasteltaessa näet roolin. Valitsemalla yläkategorian (esimerkiksi “Toimittajat”) näet vielä enemmän yhteyksiä.

Mikäli yhteyksiä on huomattavan paljon, voit avata ne kaikki listaksi klikkaamalla vielä kerran yläkategoriaa.

Analytiikka: yrityslistojen Segmentointi & Aikasarjat (vaatii Timantti-lisenssin)

Analytiikka-toimintoon on lisätty kaksi uutta toimintoa: Segmentointi sekä Aikasarjat. Kasvu- ja riskiyritykset löytyvät nyt omalta välilehdeltä.

Valitsemalla “Analysoi” siirryt Segmentointi-toimintoon. Täällä tarkastelet yrityslistan yritysten jakautumista eri avainlukujen sisällä ja rajaat yrityksiä pienempiin ryhmiin.

Listan yritykset asettuvat Segmentointi-toiminnossa seuraaviin kuvaajiin:

 • jako liikevaihdoittain
 • jako taseen mukaan
 • jako liiketoiminnan tuloksen mukaan
 • jako tilikauden voiton mukaan
 • jako henkilöstömäärän mukaan
 • jako tähtiluokittain
 • jako toimialoittain

Valitsemalla palkin kuvaajassa (esimerkiksi “liikevaihto 500 000 – 5 milj.”) tarkastelet yritysten jakautumista sen sisällä. Näet käytössä olevat rajaukset sivun vasemmassa laidassa. Luot myös helposti listan rajausta vastaavista yrityksistä.

Yllä mainittujen kuvaajien lisäksi listan yritykset asettuvat sivun lopussa sijainnin perusteella Suomen kartalle.

Analytiikan uudella Aikasarjat-toiminnolla tarkastelet yrityslistan yritysten suhteellista kehitystä sekä keskiarvon kehitystä.

Aikasarjat-toiminnolla listan yritykset esitetään seuraavien kuvaajien avulla:

 • liikevaihdon kehitys
 • taseen kehitys
 • liiketoiminnan tuloksen kehitys
 • tilikauden voiton kehitys
 • henkilöstömäärän kehitys

Viemällä hiiren rajauksen nimen (esimerkiksi liikevaihdon kehityksessä “100 000 – 500 000”) ylle korostat vain sitä. Klikkaamalla rajauksen nimeä se poistuu näkyvistä.

Aikasarjat-toiminnon kuvaajien tiedot voi ladata Excel-tiedostona sivun alalaidasta.

Tutka: sijainnin ja yritysmuodon muutokset

Automatisoidun yritysseurannan mahdollistavassa Tutka-toiminnossa voi nyt seurata yritysten sijainnin sekä yritysmuodon muutoksia.

Päivitys 14.12.2022

Olemme päivittäneet Taloustutkaa asiakaspalautteen perusteella. Päivityksen myötä pystymme täyttämään asiakkaitamme tiedonhakutarpeita entistä paremmin olit sitten yritys- tai kuntakäyttäjä. Kiitos palautteesta, koska se on meille tärkeätä palvelun kehittämisessä.

Laajemmat hakuominaisuudet

Hakukoneessamme on uusi muutokset-haku, jonka avulla haet yrityksissä tapahtuneita muutoksia. Voit rajata muutoksia eri hakuehtojen avulla, kuten ajankohta, muutostyyppi, liikevaihto toimiala, sijainti, tai avainsanoilla. Hakuehtoja voi poistaa ja lisätä “Muokkaa hakuehtoja” -painikkeesta. Uusi muutoshaku on käytössä vain Taloustutkan Platina-lisenssillä.

Lisäsimme verkkosivuhakuun mahdollisuuden rajata hakua verkkosivun julkaisupäivämäärän mukaan.

Verkkolaskuosoite yrityssivulla

Yrityssivun Perustiedot-osiosta löytyy nyt yrityksen verkkolaskutiedot, mikäli yrityksellä on verkkolaskutusosoite. Tiedot avautuvat omaan ponnahdusikkunaan.

Kaupparekisteriote nyt myös Taloustutkasta

Yrityssivulta voi nyt ladata yrityksen pdf-muotoisen kaupparekisteriotteen. Kaupparekisteriote ja muut ladattavat raportit löytyvät yrityssivun oikeasta yläkulmasta.

Kuntatiedot Exceliin

Kuntakatsaus-toiminnon tiedot ovat nyt ladattavissa Excel-tiedostona. Kunkin sivun kuvaajat tietoineen voi ladata joko yhdessä tai yksitellen.

Kaikki sivun tiedot voi ladata “Lataa Excel” -painikkeesta. Painike löytyy alue- ja toimialavertailun välilehtien alaosasta.

Yksittäisen kuvaajan tiedot sekä Kuntaindeksit-sivun listaus ovat ladattavissa kuvaajan oikean yläkulman ikonista. Kuvaajan sisällön voi ladata CSV-tiedostona tai kuvatiedostona.

Päivitys 26.09.2022

Näin syksyn alkajaisiksi Taloustutkaan on tehty iso päivitys, kuten

 1. Luotain, jolla löydät uusia potentiaalisia asiakkaita koneoppimista soveltaen.
 2. Kuntakatsaus tarjoaa nyt kattauksen kuntatalouden olennaisimpia kuvaajia, kunnanvaltuuston poliittiset valtasuhteet sekä kuntapäättäjien tiedot.
 3. Traficom-tiedot osana Taloustutkan hakua. Voit tehdä yrityshakuja Traficomin ajoneuvotietojen perusteella.
 4. Excel-export on entistä parempi ja laajempi. Voit esimerkiksi valita, mitä yritystietoja haluat siirtää Exceliin. Päättäjätietojen valinta ja siirtäminen on myös nyt entistä monipuolisempaa, ja voit viedä ne kaikkiin Taloustutkan tukemiin CRM-järjestelmiin tai Exceliin.
 5. Paljon muita pieniä päivityksiä, joilla helpotetaan palvelun käyttöä ja käytettävyyttä.

Luotain-toiminto

Taloustutkan Luotain-toiminnon avulla löydät uusia asiakkaita luomasi verrokkiyritysryhmän perusteella. Luotain antaa yhteenvedon sopiviksi tunnistetuista yrityksistä ja listaa kyseiset yritykset osuvuuden mukaan. Yrityskohtainen liikennevalo kertoo nopeasti, kuinka hyvin yritys vastaa perustana olevaa verrokkiyritysryhmää.

Kohdennus

Luotaimen käytön aloitat muodostamalla oman verrokkiyritysryhmäsi (vähintään 10 yritystä). Voit päättää, lisäätkö yritykset samankaltaisten ryhmään (Luotain löytää vastaavia yrityksiä) vaiko poistettavien ryhmään (tuloksiin ei tuoda näitä yrityksiä). Voit yritysvalinnassa painottaa eri osa-alueita: sijaintia, henkilöstömäärää, verkkoprofiilia tai yritystaloutta.

Tulokset

Luotain tarjoaa tuloksina verrokkiyritysryhmää parhaiten vastaavat yritykset (500 osuvinta yritystä). Voit suodattaa tuloksia eri hakuehtojen mukaan ja halutessasi viedä ne joko uuteen tai olemassa olevaan listaan.

Yrityksiä arvotetaan neljän eri osa-alueen perusteella: talous, sijainti, verkko sekä perusta. Mitä lähempänä tummanvihreää osa-alueen liikennevalo on, sitä paremmin yritys vastaa verrokkiyritysryhmää.

Yhteenveto

Verrokkiyritysryhmästä ja tulosyrityksistä esitetään yhteenveto kuvaajien avulla.

Sijainti-osion avulla saat verrokki- ja tulosyritykset näkyville Suomen kartalle.

Uudistettu Kuntakatsaus

Kuntakatsaus-toimintoa on päivitetty. Kuntakatsauksen uudesta Talousdiagrammit-osioista löydät kunta- ja yritystalouden avainlukujen kuvaajat, alueen mediaanit sekä häiriötilat. Kuntatalous-osiosta löytyviä uusia kuvaajia ovat toimintamenot, toimintamenojen muutosprosentti, verorahoitus, verorahoituksen muutosprosentti, vuosikateprosentti poistoista, tilikauden tulos sekä lainakanta.

Kuntakatsauksesta löydät nyt kätevästi myös tarkasteltavan alueen puoluejakauman, kunnanvaltuuston jäsenet sekä näiden puolueen, ammatin ja sidokset rooleineen. Kuntakatsauksesta löytyvät myös verkosta tunnistetut kunnan kontaktit (työntekijät, luottamushenkilöt) yhteystietoineen.

Yrityshaku ajoneuvotietojen perusteella

Yrityshakua voi nyt säätää ajoneuvohakuehtojen avulla. Ajoneuvohakuehdot vaativat Traficom-lisenssin, jonka saat käyttöösi ottamalla yhteyttä Taloustutkan myyntiin.

Taloustutkan Tähdet -luottoluokituksen muutokset Tutkaan

Tutka-toiminnon avulla voi nyt seurata yrityksen tähtiluokan muutosta.

Excel-exporttien muokkaus

Poimittuasi listalle yritykset, voit nyt valita Excelin puolelle siirrettävät tietosarakkeet.

Hakutulokset nopeammin yrityslistaksi

Tehdessäsi haun voit nyt nopeasti valita löydetyt yritykset vietäväksi omaan listaan, Analytiikkaan, CRM:ään tai Exceliin.

Päivitys 02.05.2022

Olemme päivittäneet Taloustutkan. Yritysten maksuviiveistä löytyy nyt tarkemmat tiedot, ja myös henkilöhaun tarkkuutta on parannettu. Olemme myös lisänneet Salesforce-integraation, jonka avulla voit tuottaa uusia liidejä ja pitää asiakkaiden tiedot ajan tasalla.

Tarkemmat maksuviivetiedot

Yrityksen mahdolliset maksuviiveet eritellään nyt tarkasti Perustiedot-osion kohdassa Maksuviiveet. Erittelyn saat näkyviin valitsemalla “Näytä maksuviivetilanne”. Mikäli yritys on häiriötilassa (esimerkiksi konkurssissa), siitä ilmoitetaan maksuviivetietojen yhteydessä.

Avoimet maksuviiveet -näkymässä näet maksuviiveiden yhteenlasketun summan sekä kunkin maksuviiveen määrän, eräpäivän, tilan ja velkojan toimialan.

`

Henkilöhaun laajempi roolihaku

Taloustutkan henkilöhakua on kehitetty entistä tarkemmaksi: voit hakea henkilöitä vastuuroolin, tehtäväalueen sekä tittelin perusteella. Voit myös valita, rajataanko tulokset vain esihenkilöihin.

Voit joko etsiä oikean roolin valikosta tai hakea sitä.

Salesforce-integraatio

Salesforce-integraation avulla viet Taloustutkasta löytyvät yritystiedot helposti Salesforceen. Lisäyksen myötä Taloustutkasta löytyy tuki suosituimmille CRM-ratkaisuille, mukaan lukien Pipedrive ja HubSpot. Integraatioiden avulla pidät CRM-tiedot aina ajan tasalla ja tunnistat parhaat liidit.

Linkität Taloustutkan Salesforceen Käyttäjätilin kohdassa Salesforce-rajapinta.

Linkityksen jälkeen voit samassa kohdassa muokata Salesforce-kenttiä, eli valita ne yritystiedot, jotka siirretään Taloustutkasta Salesforceen.

Poimittuasi Taloustutkan haussa Salesforceen vietävät yritykset, valitse sivun vasempaan reunaan avautuvasta palkista “Vie Salesforceen”.

Viennin yhteydessä voit määrittää, luodaanko yritys Salesforceen tilinä vai liidinä.

Päivitys 28.02.2022

Olemme päivittäneet Taloustutkan. Uudessa versiossa on taas joukko parannuksia, kuten HubSpot-integraatio ja puhelun aloittaminen suoraan soittolinkistä.

HubSpot-integraatio

Taloustutkan HubSpot-integraation avulla voit viedä Taloustutkasta löytyviä yritystietoja suoraan HubSpotiin. Taloustutkan liittäminen omaan HubSpot-tiliin on helppoa. Pyydä meidän myyntiä aktivoimaan integraatio teidän Taloustutkan tilille, minkä jälkeen voit liittää Taloustutka- ja HubSpot-tilit toisiinsa Taloustutkan Käyttäjätili-osiossa valitsemalla “Linkitä”.

Samassa osiossa voit myös valita, mitkä tietokentät arvoineen siirretään Taloustutkasta HubSpotiin.

Miten valitsen yrityksen, jonka tiedot haluan HubSpotiin?

Poimi Taloustutkan yritys- tai verkkosivuhausta ne yritykset, joiden tiedot haluat tuoda HubSpotiin. Kun olet poiminut haluamasi yritykset, valitse vasemman alareunan valikosta “Vie HubSpotiin”. Avautuvassa valikossa voit valita, miten tiedot kirjoitetaan HubSpotiin.

Diilin osalta voit määritellä myös myyntiprosessin vaiheen, jonka haluat aktivoida.

Valitse lopuksi “Vie yritykset”, jonka jälkeen löydät poimimasi yritykset HubSpot-palvelusta.

Kuinka Taloustutkasta siirretyt tietokentät konfiguroidaan näkyviin HubSpotissa?

Siirry tarkastelemaan tuotuja yritystietoja HubSpotin Companies- ja Deals-osioissa (Contacts → Companies; Sales → Deals) klikkaamalla “Taloustutka Oy” -kuvaketta.

Avautuvan yrityksen perustiedot -näkymän vasemman reunan alaosasta löytyy “View all properties” -kuvake, josta siirryt Taloustutkan yritystietopalvelusta tuotuihin tietoihin.

Tiedot löytyvät kohdasta “Taloustutkadata”.

Ohessa esimerkki Taloustutka Oy:n tiedoista. Kun klikkaat tietojen kohdalla “Add to your view” -painiketta, saat ne näkyviin yrityksen koontinäytön vasempaan reunaan.

Soittolinkki helpottaa puhelujen aloittamista

Taloustutkasta löytyvät puhelinnumerot toimivat nyt soittolinkkeinä. Ominaisuus on tuettuna Google Chromessa ja Android-puhelimilla sekä Applen laitteilla.

Löydät henkilön käyntikortin joko henkilöhausta tai yrityssivun Päättäjätiedot-osiosta. Klikkaamalla käyntikorttia pääset tarkastelemaan henkilön tietoja.

Soittolinkki Chromea käytettäessä

 1. Kirjaudu samalle tilille Chromeen sekä mobiililaitteella että tietokoneella.
 2. Varmista Chromen asetuksista, että käyttäjätilillä on laitteiden välinen synkronointi päällä.
 3. Klikkaa soittolinkkiä tietokoneella.
 4. Avautuvassa pop-up-ikkunassa voit valita puhelimen, jolla soittaa.
 5. Avaa puhelimeen tullut ilmoitus, ja soittoikkuna avautuu.

Soittolinkki Applen laitteilla (macOS 10.10 ja uudemmat)

 1. Kirjaudu samalle iCloud-käyttäjätilille sekä mobiililaitteella että tietokoneella.
 2. Klikkaa soittolinkkiä tietokoneella.
 3. Tietokoneen FaceTime-sovellus käynnistyy, ja sen kautta avautuu myös puhelimen sovellus.

Microsoft- ja Google-kirjautuminen

Tavallisen kirjautumisen lisäksi voit nyt kirjautua palveluun myös Microsoft- ja Google-käyttäjätilillä.

Valitse mieleisesi vaihtoehto, jolloin siirryt kirjautumisen kautta todentamisen sivulle. Hyväksymällä käyttöoikeudet voit yhdistää Microsoft- tai Google-tilin Taloustutkan palveluun. Tunnistautumisen yhteydessä Taloustutkalle välitetään tililtäsi vain nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

Päivitys 09.11.2021

Uusi Taloustutkan versio mahdollistaa HILMAssa ilmoitettavien julkisten hankintojen seuraamisen Tutkan avulla. Voit määritellä millaisista hankinnoista olet kiinnostunut, ja saat niistä automaattisesti ilmoituksia sähköpostiisi.

Pipedrive-integraation avulla luot uusia liidejä Pipedrive-palveluun ja päivität halutessasi Pipedrive:en tallennettujen organisaatioiden tietoja Taloustutkan ajantasaisilla yritystiedoilla.

Uusi Taloustutkan versio yksinkertaistaa omien yrityslistojen luontia ja ylläpitoa. Nyt Taloustutkassa luomasi listat löytyvät palvelun oikean yläkulman alasvetovalikon kohdasta Omat listat. “Omat listat” on myös lisätty hakuehdoksi yrityshakuun: voit valita huomioidaanko valitulla listalla olevat yritykset haussa vai jätetäänkö ne tulosten ulkopuolelle. Tämä auttaa oman asiakasjoukon analysoimisessa sekä toisaalta myös haettaessa uusia prospekteja.

Julkiset hankinnat

HILMA-integraatio mahdollistaa julkisten hankintojen seuraamisen. Tutkan Julkiset hankinnat -osiossa voit rajata valvottavia julkisia hankintoja. Voit myös rajata tarkasteltavia hankintoja Googlesta tutuin hakutermein. Erotat hakutermit (sana tai sanajoukko) toisistaan pilkulla tai enterillä.

Luotuasi ryhmän näet hakuehdoilla löytyviä jo julkaistuja hankintailmoituksia ja alat seuraamaan uusia ilmoituksia. Hankintailmoitusta tarkasteltaessa löydät hankinnan nimen viereisestä nuolesta sen tarkemmat tiedot sekä linkin lisätietoihin. Löydät ryhmään kuuluvat julkiset hankinnat aina kätevästi Havainnot-osiosta.

Muokkaa-toiminnolla pääset lisäämään tai poistamaan ryhmän hakuehtoja.

Pipedrive-integraatio

Taloustutkan Pipedrive-integraation avulla luot uusia liidejä tai kauppoja Pipedrive-sovellukseen. Lisäksi voit päivittää Pipedrive:en tallennettujen organisaatioiden tietoja Taloustutkan ajantasaisen yritystiedon avulla.

Omat listat -osio ja “Omat listat” -hakuehto

Kaikki Taloustutkassa luomasi listat löytyvät nyt yhdestä paikasta, palvelun oikean yläkulman alasvetovalikon kohdasta Omat listat.

Omat listat -osion alasvetovalikosta löydät tekemäsi listat, joihin voit kätevästi lisätä yrityksiä tai tuoda niitä tiedostosta. Täällä voit tehdä myös kokonaan uuden listan. Voit viedä valitun listan Exceliin, Tutkaan tai analysoitavaksi Analytiikka-välilehdelle, ja yrityksen nimeä klikkaamalla pääset sen tietoihin.

“Omat listat” on nyt myös lisätty hakuehdoksi Taloustutkan yrityshakuun. “Vain listan yrityksiä” -säätimestä voit valita näytetäänkö tuloksissa vain tekemäsi listan yrityksiä, vai jätetäänkö ne tulosten ulkopuolelle. Hakuehdon voit lisätä yrityshakuun “Muokkaa hakuehtoja” -painikkeesta.

Päivitys 17.08.2021

Taloustutka on päivitetty uuteen versioon. Saat konkurssitilanteesta ja prosessin etenemisestä kattavampaa tietoa. Lisäksi palveluun on tehty paljon pyydettyjä hakuparannuksia: seutukuntahaku sekä yritysten hakeminen katuosoitteella.

Laajemmat tiedot konkursseista ja saneerauksista

Yrityksen konkurssin tai saneerauksen yhteydessä tarjoamme kattavamman tiedon siitä, miten konkurssi- tai saneerausprosessi etenee.

Seutukuntahaku

Kaikki Suomen 69 seutukuntaa löytyvät nyt Taloustutkan yrityshausta. Seutukuntahaku on käytössä sekä yritys-, henkilö- ja verkkosivuhaussa, Kuntakatsauksessa, toimialaraportissa, Uudet yritykset -osiossa että Konkurssit-osiossa.

Yritysten haku katuosoitteen perusteella

Yritys-, henkilö- ja verkkosivuhakuun on lisätty mahdollisuus hakea ja löytää yrityksiä katuosoitteen avulla.

Päivitys 18.05.2021

Taloustutka on päivitetty uuteen versioon. Tutkan käyttökokemus on muuttunut selkeämmäksi, ja voit tuottaa uusia liidejä Taloustutkan verkkohaun avulla. Lisäksi yritysnäkymässä on nyt heti näkyvissä laajempi Luotettava kumppani -tieto. Konkurssit-näkymästä löytyy uutena ominaisuutena viimeisimmät velkomustuomiot.

Tutka ja verkkosivuhaku

Tutkaa on selkeytetty ja tehty helppokäyttöisemmäksi. Voit luoda uusia ryhmiä ja listata ryhmiin liittyviä havaintoja.

Havaituista muutoksista voi edelleen tilata ilmoituksen sähköpostiin.

Liidit-osiossa voit määritellä hakuehtojen avulla ryhmän (esimerkiksi F - Rakentaminen; liikevaihto: 10 000 000 – 20 000 000) ja seurata tässä ryhmässä tapahtuvia muutoksia. Uuden ryhmän voit luoda helposti suoraan yrityshakussa, jossa valitset haluamasi hakuehdot ja menet kohtaan “Tallenna Tutkaan”.

Uuden ryhmän voi tehdä nyt myös verkkosivuhaussa. Verkkosivuhaun avulla löydät liidejä uusilta, yllättäviltäkin alueilta. Ominaisuus antaakin myyjille aivan uusia mahdollisuuksia.

Olemme myös parantaneet verkkosivuhaun toiminnallisuutta. Nyt teksti verkkosivulla tukee lainausmerkkien käyttöä, jos haluat hakea tiettyä tekstijonoa verkkosivuilta. Esim “5G verkko” hakee sivuja, joissa koko tekstijono esiintyy sellaisenaan eri irrallisina sanoina.

Luotettava Kumppani -näkymä

Yrityksen perustiedot-osiossa on uusi Luotettava kumppani -näkymä, josta löytyy tiedot siitä, miten yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Kyseisestä näkymästä saat myös kätevästi ladattua Luotettava kumppani -raportin. Siitä näet yrityksen tarkemmat tiedot, YTJ-tiedot, vastuuvakuutustiedot sekä kaupparekisteriotteen. Muut Taloustutkan raportit löytyvät edelleen yritysnäkymän oikeasta yläkulmasta.

Velkomustuomiot

Konkurssit-osioon on lisätty Velkomustuomiot-välilehti. Välilehdellä on listattuna velkomustuomiot, jotka on määrätty yrityksiä kohtaan viimeisen 24 kuukauden aikana. Yrityksiä voi rajata sijainnin ja toimialan mukaan. Yrityksen nimeä klikkaamalla näet sen perustiedot.

Päivitys 08.03.2021

Taloustutka on päivitetty uuteen versioon. Voit tehdä yrityskohtaisia muistilappuja itsellesi ja organisaatiosi käyttäjille.

Muistilaput

Nyt voit luoda muistilappuja yrityksen yhteyteen. Muistilaput näkyvät vain oman organisaatiosi käyttäjille, ja voit lisätä niihin huomioita yrityksestä ja yritykseen liittyviä tehtäviä.

Muistilappuista voi tehdä joko merkinnän tai tehtävän. Kaikki luodut muistilaput on koottu omalle Muistilaput-sivulle.

Ominaisuus löytyy haun kautta jokaisen yrityksen Taloustutka-sivulta, Perustiedot-välilehden alta. Muistilaput-sivu löytyy ylhäältä oikealta, omaa nimeä napsauttamalla aukeavasta valikosta.

Päivitys 04.01.2021

Taloustutka on päivitetty uuteen versioon. Nyt voit tarkastella Suomen kunnissa ja maakunnissa tapahtuvaa yritystoimintaa Kuntakatsaus-ominaisuudella.

Kuntakatsaus

Kuntakatsaus-ominaisuuden avulla näet yritysten taloudelliset vaikutukset kuntataloudelle työllistämisen ja verotuottojen kautta.

Kuvaajat

Kuntakatsaus näyttää tietoa myös kuvaajina, ja kuvaajien ja lukujen avulla voit helposti vertailla kuntia ja maakuntia keskenään.

Kuntakatsaus löytyy ylävalikosta Analytiikan vierestä.

Päivitys 23.10.2020

Taloustutka on päivitetty uuteen versioon. Yritysnäkymässä on merkintä edunsaajarekisteriin kuulumisesta, ja palvelu on nyt entistä käyttäjäystävällisempi.

Edunsaajailmoitus

Rekisteritiedot-osiossa on nyt merkintä siitä, onko edunsaajailmoitusvelvollinen yritys tehnyt edunsaajailmoituksen. Ilmoituksen tehneen yrityksen kohdalla näkyy vihreä merkki, ja tekemättä jäänyt ilmoitus näkyy punaisella.

Yrityksiä voi kätevästi hakea edunsaajailmoituksen perusteella. Selvittämällä ilmoituksen tilan varmistut kumppanisi luotettavuudesta.

Aktiiviset yritykset paremmin esillä

Palvelun helppokäyttöisyyttä on parannettu entisestään. Entistä tehokkaampi yrityshaku näyttää nyt oletuksena aktiiviset yritykset. Kuten aiemminkin, käyttäjä voi halutessaan tarkastella myös lopettaneita yrityksiä.

Päivitys 01.09.2020

Taloustutka on päivitetty uuteen versioon. Visuaalisten muutosten lisäksi palveluun on tullut paljon uutta toiminnallisuutta.

Uudistunut ylävalikko

Olemme uudistaneet Taloustutkan ylävalikkoa ja ilmettä. Valikosta löytyy uusi Analytiikka-osio, jonka takaa löydät myös linkit vanhalle Parhaat-sivulle ja tallennettuihin yritysvertailuihin. Yrityslista-toiminnallisuus on poistettu.

Analytiikka

Yritysanalytiikan avulla saat perusteellisen katsauksen analysoitavien yritysten tilasta.

Yritysanalytiikka auttaa päätöksenteossa tuomalla esiin tärkeitä huomioita yritysten nykyisestä tilasta. Sen avulla voit löytää muun muassa uusia yhteistyökumppaneita ja välttää riskiyrityksiä.

 • Kasvuyrityksistä löydät yritykset, jotka ovat voimakkaimmassa kasvussa.
 • Riskiyrityksistä löydät yritykset, jotka ovat riskialttiita yhteistyökumppaneita maksukykynsä perusteella.
 • Vastaavien yritysten avulla löydät uusia yrityksiä, jotka vastaavat parhaiten analysoitavaa yritysjoukkoa. Löydät vastaavat yritykset myös yrityssivuilta.

Yritysanalytiikan avulla voit vertailla ja analysoida sekä Tutkaan tallennettuja yrityspoimintoja että yrityshaussa valittuja yrityksiä. Voit myös tallentaa haussa valitut yritykset, jolloin voit helposti myöhemmin analysoida yrityksiä uudestaan.

Myös aiemmin tallentamasi yritysvertailut löytyvät Analytiikka-sivulta.

Parhaat-listat löytyvät nykyään myös Analytiikka-sivulta.

Käyntikortit

Uusien käyntikorttien avulla näet helposti päättäjien yhteystiedot. Käyntikortit löytyvät sekä yrityssivun päättäjätiedoista että henkilöhaussa.

Integraatiot

Taloustutkaan on nyt lisätty Netvisor-integraation lisäksi myös Procountor-integraatio. Voit tuoda asiakkaita ja yhteistyökumppaneita integraation avulla Tutkaan seurattavaksi ja analysoitavaksi. Voit myös viedä haettuja yrityksiä Netvisoriin tai Procountoriin. Ota yhteyttä myyntiin, jos haluat ottaa käyttöön Netvisor/Procountor -integraation.